Забранява се от 8 април 2023 г. достъпът до българските морски и речни пристанища на кораби, сертифицирани от Руския морски корабен регистър

От 00.00 часа на 8 април 2023 г. достъпът до българските морски и речни пристанища е забранен за всички плавателни съдове, независимо от знамето, под което плават, които са сертифицирани от Руския морски корабен регистър.

Забраната се въвежда на основание член 3да, параграф 1а от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, създаден с Регламент (ЕС) 2022/1904 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ, L 259I от 6 октомври 2022 г.).

Подробна информация относно ограничителните мерки по отношение на Руската федерация е достъпна в рубриката „Нормативни актове“, раздел „Право на Европейския съюз“, подраздел „Ограничителни мерки“, на електронен адрес: Ограничителни мерки | www.marad.bg.

В рубриката „Нормативни актове“, раздел „Разпореждания“, на електронен адрес: Разпореждания | www.marad.bg, са публикувани:

1. Заповедите на директорите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитани на пристанищата, с които е постановена забрана за достъп на кораби, плаващи под руско знаме, и на кораби, променили своето руско знаме или своята регистрация към знамето или регистъра на друга държава след 24 февруари 2022 г., и са уредени случаите и условията, при които може да бъде приложена дерогация от тази забрана;

2. Заповедите на директорите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитани на пристанищата, с които се изменят и допълват актовете по т. 1, с оглед въвеждане на забрана за достъп на плавателни съдове, сертифицирани от Руския морски корабен регистър, и съобразяване на другите промени, извършени в член 3да от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014.

С консолидираните версии на заповедите на директорите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитани на пристанищата можете да се запознаете тук.