COVID-19

Препоръка за електронно заявяване на административни услуги

Уважаеми клиенти,


във връзка с обявената епидемична обстановка в страната и повишения брой случаи на COVID-19,
с цел намаляване на посещенията на място в центровете за административно обслужване и ограничаване на
разпространението на вируса, Ви препоръчваме да използвате електронно заявяне на административните услуги,
предоставяни от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Услугите са достъпни в секция "Административно обслужване" на сайта ни, както и на адрес:

Циркулярно писмо на Международната морска организация (ИМО) № 42-04 относно COVID-19

за предприемане на предпазни мерки с цел намаляване риска за моряците, пътниците и другите лица на борда на морските кораби, от заразяване с новия коронавирус (публикация от 20.03.2020 допълнена)

Възобновяване на прегледите на НМТБ "Цар Борис III

ИА "Морска администрация" уведомява всички заинтересувани, че съгласно Заповед № 40/07.05.2020г. на Директора на Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", гр. София, същата възобновява плановия прием на пациенти във всички звена на лечебното заведение, както и се подновяват прегледите за издаване на свидетелства за медицинска годност на морски лица. Съгласно заповедта всички лица се проверяват за повишена температура, дезинфекцират си ръцете и задължително носят маски. Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на  НМТБ "Цар Борис III.