2021

Република Гърция въвежда нови правила, с които се определя редът за акостирането на частни и професионални туристически кораби на гръцка територия

Република Гърция въвежда нови правила за акостирането на гръцка територия на частни и професионални туристически кораби, независимо от знамето, под което плават. Новите правила са в сила от 14 май 2021 г. Разпоредбите засягат основно:
-    Изисквания свързани с COVID-19 (ваксинация, PCR, бърз антигенен тест);
-    Предварително уведомяване на компетентните пристанищни власти;
-    Временна забрана на всички морски връзки с Република Турция и Република Албания;
-    Намаляване на общия брой пътници на плавателните съдове.

 

Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването за периода 01.12.2021 - 31.03.2022

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г., че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

"Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването".

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед Заповед РД-01-890/03.11.2021г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-915/09.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15.11.2021г. че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените от 21.10 противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021г. че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

На вниманието на морските лица

В момента е в сила заповед №  РД-01-597/16.07.2021г., в която отново са залегнали цитираните документи на ЕС. Съгласно т.I, 5.3. от Заповедта се допуска влизане на територията на страната без да е необходимо да представят документи за COVID-19 на членовете на екипажите на плавателни съдове. Изключението се прилага само спрямо морски лица, които заемат длъжност на кораб като членове на екипажа и при влизането си на територията на страната изпълняват служебните си задължения на борда на кораба, чрез което осигуряват непрекъснатост на превоза на стоки и товари.