Новини

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ попълни състава си с две нови баржи

11.05.2022
Специализираните несамоходни плавателни средства са предназначени за провеждане на
аварийно-спасителни дейности в общия българо-румънски участък на река Дунав, в случай на
възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и ликвидиране на разливи
от нефтени продукти и опасни субстанции. Баржите разполагат със специализирано
оборудване и ще бъдат позиционирани в пристанищата на Русе и Лом, а обхватът им на
действие ще покрива общия българо-румънски участък от реката.

Анонс

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ организира
публично събитие за представянето на две нови баржи,
предназначени за извършване на аварийно-спасителни
дейности по р. Дунав

На 11.05.2022 г. в гр. Русе ще се състои тържествена церемония по кръщаването на
двете баржи, доставени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по проект
„Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река

Информация за правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища

Информация за правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (OВ L 334, 17.12.2010) е публикувана в рубрика „Пристанища“.

Република Гърция въвежда нови правила, с които се определя редът за акостирането на частни и професионални туристически кораби на гръцка територия

Република Гърция въвежда нови правила за акостирането на гръцка територия на частни и професионални туристически кораби, независимо от знамето, под което плават. Новите правила са в сила от 14 май 2021 г. Разпоредбите засягат основно:
-    Изисквания свързани с COVID-19 (ваксинация, PCR, бърз антигенен тест);
-    Предварително уведомяване на компетентните пристанищни власти;
-    Временна забрана на всички морски връзки с Република Турция и Република Албания;
-    Намаляване на общия брой пътници на плавателните съдове.

 

Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването за периода 01.12.2021 - 31.03.2022

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г., че се въвежда следната организация за провеждане на изпити: