Международни договори, по които Република България е страна в превод на български език

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ПОТЪНАЛО ИМУЩЕСТВО ОТ НАЙРОБИ, 2007 (Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно съб...

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ПОТЪНАЛО ИМУЩЕСТВО ОТ НАЙРОБИ, 2007 (Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 9 ноември 2011 г. - ДВ, бр. 92 от 2011 г. В сила за Република България от 14 април 2015 г.)