COVID-19

Предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРСКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби.

Препоръка за електронно заявяване на административни услуги

Уважаеми клиенти,


във връзка с обявената епидемична обстановка в страната и повишения брой случаи на COVID-19,
с цел намаляване на посещенията на място в центровете за административно обслужване и ограничаване на
разпространението на вируса, Ви препоръчваме да използвате електронно заявяне на административните услуги,
предоставяни от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Услугите са достъпни в секция "Административно обслужване" на сайта ни, както и на адрес:

Циркулярно писмо на Международната морска организация (ИМО) № 42-04 относно COVID-19

за предприемане на предпазни мерки с цел намаляване риска за моряците, пътниците и другите лица на борда на морските кораби, от заразяване с новия коронавирус (публикация от 20.03.2020 допълнена)