Новини

Проведена работна среща и среща с медиите по проект „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект:

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС), финансиран от ОПТТИ 2014-2020.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система ...

Уведомление за инвестиционно предложение „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Български морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)“ на ИАМА