Новини

На вниманието на морските лица

В момента е в сила заповед №  РД-01-597/16.07.2021г., в която отново са залегнали цитираните документи на ЕС. Съгласно т.I, 5.3. от Заповедта се допуска влизане на територията на страната без да е необходимо да представят документи за COVID-19 на членовете на екипажите на плавателни съдове. Изключението се прилага само спрямо морски лица, които заемат длъжност на кораб като членове на екипажа и при влизането си на територията на страната изпълняват служебните си задължения на борда на кораба, чрез което осигуряват непрекъснатост на превоза на стоки и товари.

Република Гърция въвежда нови правила, с които се определя редът за акостирането на частни и професионални туристически кораби на гръцка територия

Република Гърция въвежда нови правила за акостирането на гръцка територия на частни и професионални туристически кораби, независимо от знамето, под което плават. Новите правила са в сила от 14 май 2021 г. Разпоредбите засягат основно:
-    Изисквания свързани с COVID-19 (ваксинация, PCR, бърз антигенен тест);
-    Предварително уведомяване на компетентните пристанищни власти;
-    Временна забрана на всички морски връзки с Република Турция и Република Албания;
-    Намаляване на общия брой пътници на плавателните съдове.

 

Нови резолюции, приети на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда (МЕРС) на Международната морска организация (IMO)

С настоящото известие ИА „Морска администрация“ уведомява, че на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация, проведена в периода 16-20.11.2020 г. са приети следните нови резолюции:
•    Резолюция MEPC.324(75) „Промени в MARPOL Анекс VI – процедури за пробоотбор и проверка на съдържанието на сяра в корабните горива и EEDI“;
•    Резолюция MEPC.325(75) „Промени пр. Е-1 и приложение I на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 2004“.“

Предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРСКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби.