Други търгове

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи
25.11.2022 г. отворена Нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

Адрес в РОП:
25.11.2022 г. частично възложена и частично прекратена Обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219
Адрес в РОП:
29.06.2022 г. отворена Конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Видин-Калафат-Видин"
Адрес в РОП:
10.05.2022 г. отворена Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Русе-Гюргево-Русе"
Адрес в РОП:
25.11.2022 г. частично възложена и частично прекратена Повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219
Адрес в РОП:
25.11.2022 г. отменена Нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219
Адрес в РОП:
14.04.2021 г. отворена Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Силистра-Кълъраш-Силистра"
Адрес в РОП:
05.11.2020 г. отворена Повторен търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа
Адрес в РОП:
07.12.2021 г. прекратена Търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа
Адрес в РОП: