На вниманието на българските моряци

Информация за морски лица

Във връзка с предстоящото влизане в сила на Морската трудова конвенция от 2006 на 20 август 2013 г. ИА "Морска администрация" ин...

Във връзка с предстоящото влизане в сила на Морската трудова конвенция от 2006 на 20 август 2013 г. ИА "Морска администрация" информира българските моряци за възможни проблеми при постъпване на работа на кораб, който плава под знаме на държава, която не е ратифицирала конвенцията, произтичащи от прилагането в съответната държава на норми, различни от тези, разпоредени в конвенцията.