На вниманието на българските моряци

Информация за морски лица

Указание на Изпълнителния директор на ИАМА относно "Признаване на плавателен стаж,

започнат преди 30.10.2015 г. и провеждан на борда на търговски кораби от кандидати за придобиване на правоспособности „Вахтен помощник капитан на кораб над 500 БТ”, „Вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW” и „Корабен електромеханик“ притежаващи средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене”, съответно „Корабни машини и механизми” или „Електрообзавеждане на кораба“.

Във връзка с предстоящото влизане в сила на Морската трудова конвенция от 2006 на 20 август 2013 г. ИА "Морска администрация" ин...

Във връзка с предстоящото влизане в сила на Морската трудова конвенция от 2006 на 20 август 2013 г. ИА "Морска администрация" информира българските моряци за възможни проблеми при постъпване на работа на кораб, който плава под знаме на държава, която не е ратифицирала конвенцията, произтичащи от прилагането в съответната държава на норми, различни от тези, разпоредени в конвенцията.