Изпълнени проекти

Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък н...

Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)”

Проект „ Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав, чрез стимулиране на съвместни транснационални...

Проект „ Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав, чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и развитието на обществените услуги” (Danube SKILLS),

ПРОЕКТ: „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и умения...

ПРОЕКТ: „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и уменията на служителите”. Проектът се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ рег. № 14-22-10/29.09.2014 година,