2022

Обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, на основание чл. 333а, ал. 2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и в изпълнение на Заповед № З-140/02.09.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219, при следните условия:

Анонс

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ организира
публично събитие за представянето на две нови баржи,
предназначени за извършване на аварийно-спасителни
дейности по р. Дунав
На 11.05.2022 г. в гр. Русе ще се състои тържествена церемония по кръщаването на
двете баржи, доставени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по проект
„Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река
Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично

Забранява се от 16 април 2022 г. достъпа на регистрирани под руско знаме кораби, до българските морски и речни пристанища

От 00.00 часа на 16 април 2022 г. достъпът до българските морски и речни пристанища е забранен за всички плавателни съдове, регистрирани под руско знаме, както и за всички плавателни съдове, които са променили своето руско знаме или регистрация към знамето или регистъра на която и да е друга държава след 24 февруари 2022 г.

Нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА), на основание чл. 333а, ал. 2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и в изпълнение на Заповед Заповед № З-178/31.10.2022 г. изпълнителния директор на агенцията обявява нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219, при следните условия:

Информация за правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища

Информация за правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (OВ L 334, 17.12.2010) е публикувана в рубрика „Пристанища“.