COVID-19

Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването за периода 01.12.2021 - 31.03.2022

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г., че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

"Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването".

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед Заповед РД-01-890/03.11.2021г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-915/09.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15.11.2021г. че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените от 21.10 противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021г. че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

Предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРСКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби.