Други търгове

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи
05.11.2020 г. отворена Повторен търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа
Адрес в РОП:
03.11.2020 г. прекратена Търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа
Адрес в РОП: