Други търгове

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи
10.05.2022 г. отворена Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Русе-Гюргево-Русе"
Адрес в РОП:
14.04.2021 г. отворена Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Силистра-Кълъраш-Силистра"
Адрес в РОП:
05.11.2020 г. отворена Повторен търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа
Адрес в РОП:
07.12.2021 г. прекратена Търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа
Адрес в РОП: