Декларации

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. - 2023 г.

НЕ ПОДАЛИ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т. 2 от ЗПКОНПИ

 

 1. Албена Каитина  - главен експерт
 2. Стефан Станчев – главен експерт
 3. Ивайло Цветанов – главен специалист
 4. Анна Николова – старши експерт
 5. Владимир Вълчев – капитан

 

Извън законоустановения срок – 15 май 2023 г., ежегодни декларации са подали следните служители:

 

 1. Детелин Георгиев – главен специалист
 2. Кристина Янкова – главен специалист

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. -2021, 2022 г.

Неподали ежегодни декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


1. Албена Каитина - главен експерт.

2. Калоян Георгиев - главен специалист

3. Кристина Янкова - главен специалист

4. Анна Николова - главен експерт

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. -2022 г.

НЕ ПОДАЛИ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т. 2 ЧАСТ II ИНТЕРЕСИ

 1. Албена Каитина  - главен експерт
 2. Анна Николова – старши експерт
 3. Калоян Георгиев – главен специалист

Извън законно установения срок – 15 май 2022 г., ежегодни декларации са подали следните служители:

 1. Вероника Йоловска – главен специалист
 2. Ивайло Иванов – главен специалист
 3. Ирина Ташева – младши експерт