На вниманието на българските моряци

Информация за морски лица

Указание на изпълнителния директор на ИАМА относно доказване на плавателен стаж по чл.44, т.4, буква „г”

пред ИА „Морска администрация” за нуждите на придобиване на право за заемане на длъжност „Водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”