Процедури до 31.03.2020 г.

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
55 13.01.2020 г. мини процедура по рамково споразумение | отворена Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Адрес в РОП:
54 02.01.2020 г. открита процедура | отворена Провеждане на анализ на съответствието на информационните системи в ИАМА с изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013 и Разработване и внедряване на Система за Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ), съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013 или еквивалент.
Адрес в РОП:
53 30.12.2019 г. открита процедура | отворена Доставка и интегриране на географска информационна система за транспортна безопасност и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове“
Адрес в РОП:
52 12.03.2020 г. открита процедура | отворена Доставка на униформено облекло за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация"
Адрес в РОП:
51 23.12.2019 г. открита процедура | отворена Доставка на работно облекло за нуждите на "Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Адрес в РОП:
50 11.12.2019 г. мини процедура по рамково споразумение | отворена Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Адрес в РОП:
49 06.01.2020 г. открита процедура | отворена Доставка, инсталация и монтаж на специализирано сървърно оборудване, доставка и инсталация на софтуер за виртуализация и миграция на данни за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска Администрация “
Адрес в РОП:
48 03.09.2019 г. открита процедура | отворена Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Интеграция към външни системи“, Обособена позиция № 2 „Надграждане на Единната централизирана информационна система“
Адрес в РОП:
45 27.11.2020 г. открита процедура | приключена Актуализация и надграждане на националната информационна система SafeSeaNet
Адрес в РОП:
44 03.09.2019 г. публично състезание | отворена Доставка на два броя товарни автомобила с повишена проходимост тип „пикап“
Адрес в РОП: