2008 г.

От 21.11.2008 г. влиза в сила Разпореждане на изпълнителния директор на ИА"МА" относно снабдяване на корабите със свидетелство з...

От 21.11.2008 г. влиза в сила Разпореждане на изпълнителния директор на ИА"МА" относно снабдяване на корабите със свидетелство за гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво