2012 г.

Проект GIFT – Партньорска среща и семинар по Работен пакет 3 от проект GIFT, 26 – 27 ноември, 2012 г., гр. София

На 26 и 27 ноември, 2012 г. в гр. София се състоя Партньорска среща и семинар, посветен на Работен пакет 3 по проект GIFT, проведени под домакинството на българския партньор в проекта - Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

По време на партньорската среща бяха обсъдени финансови въпроси, въпроси, свързани с управлението и такива, отнасящи се до комуникацията и популяризирането на проекта. В рамките на първия ден се състоя и среща на Управляващия комитет на проект GIFT.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за ус...

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга върху: „Пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”