2014 г.

Втората среща на ръководителите на морските администрации на държавите – членки от Източна Европа и Западна Азия и Семинар за п...

Втората среща на ръководителите на морските администрации на държавите – членки от Източна Европа и Западна Азия и Семинар за приемане и въвеждане на инструменти на Международната морска организация (ИМО)