2010 г.

Състоя се първата Национална среща по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATE...

Състоя се първата Национална среща по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATERMODE, на тема „Интермодалният транспорт – ключов фактор за развитие в Югоизточна Европа”

Публикувано е измененото и допълнено Разпореждане № 68, касаещо изискванията към корабите, които не попадат в обхвата на междуна...

Публикувано е измененото и допълнено Разпореждане № 68, касаещо изискванията към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции. Същото влиза в сила от 01.05.2010 г. и заменя Разпореждане № 68 от 01.03.2009 г.