2010 г.

Състоя се първата Национална среща по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATE...

Състоя се първата Национална среща по проект “Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт – вода-суша” - WATERMODE, на тема „Интермодалният транспорт – ключов фактор за развитие в Югоизточна Европа”

Информация относно медицинските заведения, извършващи удостоверяване здравословната годност на моряците, както и изискванията за...

Информация относно медицинските заведения, извършващи удостоверяване здравословната годност на моряците, както и изискванията за здравословна годност на „Водач на кораб до 20 БТ по море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”