2009 г.

Текст на "Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Ре...

Текст на "Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях", внесена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемане от Министерски съвет

На 25 септември 2009 г. в 10.30 ч. в заседателната зала на ИА „Морска администрация” в сградата на МТИТС ще се проведе Кръгла ма...

На 25 септември 2009 г. в 10.30 ч. в заседателната зала на ИА „Морска администрация” в сградата на МТИТС ще се проведе Кръгла маса на тема: „ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И КЪМ БЪЛГАРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ”. Поканени са представители на браншови организации и отговорните институции да дискутират проблемите, свързани с действията на българската морска общност за борбата с последствията от корабоплавателната дейност за опазване живота на планетата.

Внедряване на електронни услуги в Изпълнителна агенция „Морска администрация” в рамките на проект на Министерство на държавната ...

Внедряване на електронни услуги в Изпълнителна агенция „Морска администрация” в рамките на проект на Министерство на държавната администрация и административната реформа за развитие на Електронното правителство в Република България